บทสวดมนต์ (พระคาถา ๑๐๘ มงคล)

คุณสมบัติสินค้า:

Share

ISBN: 978-6-167533-39-1

   ผู้แต่ง: แสงประทีป

   จำนวนหน้า: 128 หน้า

   ขนาดหนังสือ: 14.5 x 21 ซม.

   รายละเอียดหนังสือ:

          บทสวดมนต์ พระคาถา ๑๐๘ มงคลต่างๆ ประจำตัว ประจำบ้าน เล่มนี้ จัดพิมพ์ขึ้นสำหรับพุทธศาสนิกชน
   เพื่อใช้เป็นคู่มือในการสวดเจริญพระพุทธมนต์ และใช้สวดในงานมงคลต่างๆ ตามวาระ โดยรวมบทสวดมนต์
   พร้อมคำแปลและวิธีใช้ เพื่อให้เข้าใจง่ายและสะดวกในการใช้

          การสวดมนต์นอกจากเสริมสิริมงคลแล้ว ยังช่วยสร้างสมาธิ ทำให้จิตใจสงบ คลายทุกข์

          เมื่อสมาธิดี บุญก็ได้ ปัญญาก็เกิด
  
          เพื่อ... เป็นแนวทางชีวิตที่ดีงาม
          เพื่อ... ความก้าวหน้า ความสำเร็จ ความเจริญ
          เพื่อ... ความสุขสมบูรณ์ และมงคลแห่งชีวิต
 
"ร่างกายมีความจำเป็นต้องได้รับการอาบน้ำชำระล้างเหงื่อไคลเป็นประจำฉันใด
แม้จิตใจก็ใีความจำเป็นต้องชำระให้ผ่องแผ้วฉันนั้น"

 
~ รูปเล่มสวยงาม เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเผยแพร่เป็นธรรมทานในวาระต่างๆ ~
 
Powered by MakeWebEasy.com