พร้อมสอบเข้า ป.1

คุณสมบัติสินค้า:

Share


ISBN: -

BARCODE: 0148038090102

ผู้แต่ง: กลุ่มนวทัศนพัฒน์

จำนวนหน้า: 96

ขนาดหนังสือ: 18.5 x 26 ซม.

รายละเอียดหนังสือ:

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ เสริมสร้างประสบการณ์และศักยภาพการคิด แบ่งเป็น 4 บท ได้แก่

ก.) ความรู้ทั่วไป - รู้จักสิ่งรอบตัว ฝึกคิดขีดเขียน ต่อจุด ฝึกสังเกตเปรียบเทียบภาพ เตรียมพื้นฐานความพร้อม

ข.) เชาวน์ปัญญาไหวพริบ - รู้จักสังเกตเปรียบเทียบ จัดพวกแยกกลุ่ม และความสัมพันธ์

ค.) ภาษาไทย - รู้จักและเขียนตัวพยัญชนะ แยกเสียงพยัญชนะจากภาพ

ง.) คณิตศาสตร์ - นับจำนวนและเขียนตัวเลข เรียงลำดับและบวกตัวเลข

 

Powered by MakeWebEasy.com