อังกฤษพื้นฐาน (Basic English)

คุณสมบัติสินค้า:

Share

ISBN: 974-926-169-0

ผู้แต่ง: กณวรรธน์ มีชัยมาตร์ และดารารัตน์ โคเพ็ชร์

จำนวนหน้า: 160 หน้า

ขนาดหนังสือ: 14.5 x 21 ซม.

รายละเอียดหนังสือ:

    (เนื้อหาเหมือนกับ Good Feeling English) พจนานุกรมศัพท์หมวดอังกฤษ-ไทย พร้อมแบบฝึกหัดและภาพระบายสี เสริมพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นป.1-2-3
Powered by MakeWebEasy.com